خدمات شبکه های اجتماعی

 

شبکه های اجتماعی فضای گسترده ای از اینترنت را شامل شده است.کاربران شبکه های اجتماعی همچنان در حال افزایش هستند. امروزه رشد چشمگیر کاربران این شبکه ها باعث شده کسب و کار های جدید و پررونقی ایجاد شود. میزان درآمد از این طریق کاملا وابسته به تعداد فالور و لایک و بیننده و ... است. یکی از راه های سودآوری در این زمینه فروش خدمات فضای مجازی است. به عنوان مثال نوآوران برتر با طراحی سایت هایی مانند likeman.ir برای مشتریان خود راه کسب و کار جدیدی فراهم میکند.

پروژه های مرتبط

سفارش محصول

دسته بندی پروژه ها